Nástěnka

Výběrové řízení na výstavbu správního objektu

Sportovní klub JANTAR Opava, z.s. vypisuje výběrové řízení na akci „Výstavba správního objektu ve sportovním areálu v Městských sadech v Opavě"

Termín zahájení prací: říjen 2023
Termín ukončení prací: do 31. 12. 2024

Rozhodující kritérium výběrového řízení je nejnižší cena. Drobné odchylk...

Partneři