Výběrové řízení na výstavbu správního objektu

Sportovní klub JANTAR Opava, z.s. vypisuje výběrové řízení na akci „Výstavba správního objektu ve sportovním areálu v Městských sadech v Opavě"

Termín zahájení prací: říjen 2023
Termín ukončení prací: do 31. 12. 2024

Rozhodující kritérium výběrového řízení je nejnižší cena. Drobné odchylky od projektové dokumentace za účelem snížení ceny, můžou být po konzultaci přijaty.

Kontaktní osobou v případě zájmu je:
Tomáš Piskoř
mobil: 606 957 405 nebo 731 480 868
e-mail: tomas-piskor@seznam.cz
Termín pro podání nabídky: do 15. 9. 2023, 09:00 hod.


Vyřizuje: Ing. Jiří Složil, předseda SK

Partneři