Usnesení z valné hromady 2022

Ve středu 9. listopadu 2022 proběhla valná hromada SK JANTAR Opava.
V příloze jsou k dispozici zápis z valné hromady a přijatá usnesení:

Partneři