Novinky

24. července 2018 - Usnesení z valné hromady 2018

Soubor usnesení z valné hromady SK JANTAR Opava, která se konala 4. června 2018 - [PDF - 69 kB]

23. května 2018 - Pozvánka na valnou hromadu 2018

Pozvánka na valnou hromadu SK, která se koná v pondělí 4. června 2018 v 18.00 v salonku restaurace CONTACT, U Cukrovaru 6, Opava - Kateřinky. Pozor na změnu místa oproti loňské valné hromadě! [PDF - 52 kB]

12. července 2017 - Usnesení z valné hromady 2017

Soubor usnesení a další dokumenty z valné hromady SK JANTAR Opava, která se konala dne 8. června 2017:

27. května 2017 - Pozvánka na valnou hromadu 2017

Pozvánka na valnou hromadu SK, která se koná ve čtvrtek 8. června 2017 v 18.00 v salonku restaurace MERLIN, Rybářská 2, Opava. [PDF - 28 kB]

27. července 2016 - Usnesení z valné hromady 2016 a nové stanovy SK JANTAR Opava

Dne 8. června 2016 se konala valná hromada, na jejímž programu bylo i schválení nových stanov SK JANTAR Opava podle NOZ. Dokumenty z valné hromady:

1. června 2016 - Pozvánka na valnou hromadu 2016

Pozvánka na valnou hromadu SK, která se koná ve středu 8. června 2016 v 18.00 v salonku restaurace TERASA v Kateřinkách. [PDF - 231 kB]

14. února 2016 - Návrh stanov SK JANTAR Opava podle NOZ

Na základě usnesení z valné hromady číslo VIII., konané dne 26. května 2015, předkládá výkonný výbor SK členské základně návrh stanov přepracovaný podle NOZ k připomínkám. Připomínky můžete zaslat na e-mail adresu jiri@slozil.com nejpozději do 31. 3. 2016. Návrh stanov bude následně předložen nejbližší valné hromadě SK ke schválení. [DOC - 82 kB]

4. října 2015 - Otevřený dopis ministryni školství, mládeže a tělovýchovy

Otevřený dopis ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřině Valachové, Ph.D. [PDF - 570 kB]

18. června 2015 - Usnesení z valné hromady 2015

Usnesení z valné hromady SK, která se konala 26. května 2014 v restauraci TERASA - [PDF - 44 kB]

14. května 2015 - Pozvánka na valnou hromadu 2015

Pozvánka na valnou hromadu SK, která se koná v úterý 26. května 2015 v 17.30 v salonku restaurace TERASA v Kateřinkách. Pozor na změnu místa oproti loňské valné hromadě! [PDF - 32 kB]

2. července 2014 - Usnesení z valné hromady 2014

Usnesení z valné hromady SK, která se konala 11. června 2014 ve vinárně U Přemka - [PDF - 32 kB]
Zpráva mandátové komise - [PDF - 16 kB]

25. května 2014 - Pozvánka na valnou hromadu 2014

Pozvánka na valnou hromadu SK, která se koná ve středu 11. června 2014 v 17.30 v nově otevřené vinárně U Přemka (Pekařská ulice). Pozor na změnu místa - předchozí valné hromady se konaly v restauraci TERASA! [PDF - 24 kB]
Program valné hromady - [PDF - 11 kB]

30. června 2013 - Usnesení z valné hromady

Usnesení z valné hromady -  [PDF - 22 kB]

30. května 2013 - Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu SK, která se koná ve středu 12.6.2013 v 17.30 v salonku restaurace TERASA (Kateřinky). [PDF - 23 kB]
Program valné hromady. [PDF - 11 kB]

17.06.2012 - Usnesení z valné hromady

Usnesení z valné hromady -  [PDF - 441,0kB]

22.05.2012 - Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu SK, která se koná ve středu 6.6.2012 v 17.30 v salonku restaurace TERASA (Kateřinky). [PDF - 23,0kB]
Program valné hromady. [PDF - 10,0kB]

17.06.2011 - Usnesení z valné hromady

Usnesení z valné hromady -  [PDF - 279,0kB]

15.05.2011 - Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu SK, která se koná ve středu 25.5.2011 v 17.30 v salonku restaurace TERASA (Kateřinky). [PDF - 24,0kB]
Program valné hromady. [PDF - 12,0kB]

02.07.2010 - Usnesení z valné hromady

Usnesení z valné hromady -  [PDF - 84,0kB]

09.06.2010 - Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu SK, která se koná ve středu 16.6.2010 v 17.00 v salonku restaurace TERASA (Kateřinky). [PDF - 24,0kB]
Program valné hromady. [PDF - 12,0kB]

25.05.2009 - Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu SK, která se koná ve čtvrtek 4.6.2009 v 17.00 hodin ve Vinárně u Přemka. [PDF - 24,0kB]
Program valné hromady. [PDF - 12,0kB]

1.06.2008 - Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu SK, která se koná ve čtvrtek 12.6.2008 v 18.00 hodin ve Vinárně u Přemka. [PDF - 22,0kB]
Program valné hromady. [PDF - 10,0kB]

23.4.2008 - Stanovy

Stanovy sportovního klubu JANTAR Opava. [PDF - 668,0kB]

11.6.2007 - Usnesení z valné hromady

Dne 7.6.2006 se uskutečnila ve vinárně u Přemka valná hromada SK JANTAR Opava, které se zúčastnilo celkem 65 členů našeho sportovního klubu. Valné hromady se zúčastnil také tajemník OS ČSTV v Opavě pan Ladislav Kreisel. Usnesení z valné hromady - viz příloha. [DOC - 28,0kB]

9.5.2007 - Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu SK, která se koná ve čtvrtek 31.5.2007 v 17.00 hodin ve Vinárně u Přemka. [XLS - 16,0kB]
Program valné hromady. [XLS - 32,0kB]

29.12.2006 - Zápis

Zápis číslo 3/2006 ze schůze výkonného výboru SK JANTAR Opava konané dne 6.12.2006. [DOC - 76,0kB]

8.6.2006 - Usnesení z valné hromady

Dne 7.6.2006 se uskutečnila ve vinárně u Přemka valná hromada SK JANTAR Opava, které se zúčastnilo celkem 62 členů našeho sportovního klubu. Valné hromady se zúčastnili také hosté z OS ČSTV v Opavě, tajemník pan Ladislav Kreisel a člen výkonného výbor JUDr. Tomáš Roleder. Usnesení z valné hromady - viz příloha. [DOC - 28,0kB]

25.5.2006 - Pozvánka

Výkonný výbor SK JANTAR Opava zve všechny členy starąí 18-ti let na valnou hromadu, která se uskuteční ve středu dne 7.června 2006 v 17 hodin ve Vinárně u Přemka.
Program valné hromady:
 • Zahájení - organizační zabezpečení
 • Volba mandátové a návrhové komise
 • Zpráva o činnosti SK JANTAR Opava v roce 2005 a výhled na rok 2006
 • Zpráva o hospodaření za rok 2005 a návrh rozpočtu na rok 2006
 • Zpráva o kontrolní a revizní činnosti
 • Doplnění VV SK o nového předsedu TO Witzenmann Opava ing. Partenidise
 • Zpráva mandátové komise
 • Diskuse
 • Zpráva návrhové komise
 • Závěr
 • Občerstvení a posezení s přáteli

17.5.2006

Dne 17.5.2006 se uskutečnila schůze výkonného výboru SK JANTAR Opava na tenisovém areálu v Městských sadech. Zápis z valné hromady - viz příloha. [DOC - 76,0kB]