Usnesení z valné hromady 2021

Ve středu 10. listopadu 2021 proběhla valná hromada SK JANTAR Opava.
V příloze jsou k dispozici zápis z valné hromady a přijatá usnesení:

Partneři